Baanvereniging Gelderse Poort Nijmegen

Op 7 augustus 2012 is de KNSB baanvereniging "de Gelderse Poort" opgericht. De vereniging heeft als doel het bevorderen van schaatsen in de ruimste zin van het woord. Hierbij richt zij zich op verenigingsoverstijgende activiteiten als het organiseren van langebaanwedstrijden en langebaanselecties. Ze wil dit doel bereiken door de samenwerking tussen verenigingen die actief zijn in het Triavium te bevorderen.
 
 
Op dit moment zijn er twee commissies actief:
- wedstrijdcommissie: organisatie van langebaanwedstrijden in Triavium
- technische commissie langebaan: organisatie en het technisch beleid van de baanselecties
 
 
Deelnemende verenigingen zijn NSV, Lacustris, STW, EIJV, Exerceo, SCOSS en Thialf Arnhem. De baanvereniging staat open voor andere schaatsclubs in de regio die actief zijn op Triavium in Nijmegen.
 
            

KNSB Baanvereniging de Geldersepoort    
 
 
                           
                                    
 
 
 
 
 
 
AGENDA
 
 

Uitslagen

BGP Regiowedstrijden            

 
 
EXTERNE LINKS
  

http://knsbnoordoost.nl/